Thông tin dự án The Mom’s Love
Thông tin dự án The Mom’s Love
4/2/2019
Dự án đã thực hiện

1. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ tháng 11/2018 đến nay

2. Mô tả về dự án:

The Mom’s love được thành lập với sứ mệnh giúp đỡ những người mẹ đang và sẽ phải đối mặt với tình trạng trầm cảm sau sinh để qua đó mong muốn mọi người có cái nhìn đúng hơn về triệu chứng trầm cảm sau sinh, có đủ thông tin, kiến thức về dấu hiệu và cách giải quyết đối với chứng trầm cảm sau sinh.

3. Vấn đề cần giải quyết:

Hiện nay, tỷ lệ các bà mẹ có triệu chứng trầm cảm sau sinh là rất cao nhưng chưa có

thông tin, kiến thức, phương pháp phù hợp. Từ đó dẫn đến nhiều hậu quả đau thương

4. Giải pháp thực hiện:

Tổ chức các buổi talk show, giao lưu giữa các bà mẹ và chuyên gia để cung cấp kiến thức cho các bà mẹ và tăng cường nhận thức của xã hội về mức độ nguy hiểm của vấn đề này.

5. Thông tin liên lạc:

Số điện thoại: 0947186312 (Bạn Thủy)

Email: childhoodproject.enactusneu@gmail.com