main
Sinh viên, các nhà lãnh đạo từ các trường đại học và trong lĩnh vực kinh doanh trên khắp mọi miền chính là những người tạo nên cộng đồng Enactus NEU. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay.
CƠ HỘI THAM GIA CHO SINH VIÊN
Tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cộng đồng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và những mối quan hệ cần thiết để thành công trong sự nghiệp sau này.
Tìm hiểu thêm
HỢP TÁC VÀ TÀI TRỢ
Cung cấp giá trị bổ sung cho những danh mục đầu tư mang tính chất xã hội của công ty cũng như các cơ hội tuyển dụng cho sinh viên và nhận diện thương hiệu.
Tìm hiểu thêm