Các sự kiện đều nhấn mạnh về vấn đề việc làm của sinh viên trong thời kì phát triển của trào lưu Khởi nghiệp đang diễn ra vô cùng “hot” vài năm gần đây. Vậy nên, sự kiện của Enactus NEU đều rất thu hút, đặc biệt đối với các bạn sinh viên.
main
NEUrON 2021
NEUrON 2021
Garage Sale “RỘN”
Garage Sale “RỘN”
YOUTH ACT4SDGs
YOUTH ACT4SDGs
NEU Internship Day
NEU Internship Day
“Màu của Hà Nội?”
“Màu của Hà Nội?”
Career Day: Social Enterprise
Career Day: Social Enterprise
Cơ hội đi ra thế giới
Cơ hội đi ra thế giới
Tọa đàm “Tại sao bạn muốn DU HỌC bậc Thạc sĩ?”
Tọa đàm “Tại sao bạn muốn DU HỌC bậc Thạc sĩ?”
Investors Trust
Investors Trust
The Big Leap 2017
The Big Leap 2017
Cơ Hội Nào Cho Người Trẻ Khởi Nghiệp Với Doanh Nghiệp Xã Hội
Cơ Hội Nào Cho Người Trẻ Khởi Nghiệp Với Doanh Nghiệp Xã Hội
Thách Thức Với Nguồn Vốn Ít
Thách Thức Với Nguồn Vốn Ít
Lý Tưởng Và Thực Tế
Lý Tưởng Và Thực Tế
Quyết Định Khởi Nghiệp: Đâu Là Thời Điểm Đúng
Quyết Định Khởi Nghiệp: Đâu Là Thời Điểm Đúng
Tọa Đàm “Nông Nghiệp Hữu Cơ Và Hệ Thống PGS Việt Nam”
Tọa Đàm “Nông Nghiệp Hữu Cơ Và Hệ Thống PGS Việt Nam”
Enactus Griffith
Enactus Griffith
+1
Liên hệ với chúng tôi