V-Honour

V-Honour ra đời nhằm nâng cao hiểu biết của thế hệ trẻ về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là cổ phục qua các triều đại. Dự án cung cấp nền tảng kiến thức về cổ phục xưa nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung cho giới trẻ Việt Nam, đồng thời nâng cao sự hứng thú và quan tâm của các bạn trẻ về đề tài này. 

Vấn đề cần giải quyết: Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang ít quan tâm hoặc có quan tâm nhưng lại không có kiến thức đầy đủ đến văn hóa truyền thống. Trong khi đó, những giá trị xưa cũ của dân tộc đang bị phủ lên một lớp bụi thời gian, và lối sống hiện đại bận rộn, hội nhập càng dễ khiến chúng ta thờ ơ với văn hoá truyền thống.

Tìm hiểu thêm
V-Honour
V-Honour