Về Đội Enactus NEU
Enactus NEU là tổ chức sinh viên thực hiện dự án xã hội với mong muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam.
Thông tin liên hệ:
Lê Hoàng - President
Điện thoại:097 637 3265
Website:enactus-neu.org
Fanpage:Enactus NEU