Pay it forward, never give up.
Enactus NEU, nơi hình thành thế hệ những nhà lãnh đạo kinh doanh, những người đam mê việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và sức khỏe môi trường Việt Nam.
main
Tin tức mới nhất
Đối tác - Đơn vị tài trợ