main
Enactus NEU rèn luyện những thế hệ nhà lãnh đạo mang trong mình tinh thần doanh nhân với khát vọng nâng cao đẩy mạnh nền kinh tế, xã hội và môi trường đất nước Việt Nam.
DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN
Những dự án cộng đồng là trái tim của đội Enactus NEU.
Tìm hiểu thêm
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Thông tin những dự án đã từng được thực hiện bởi thành viên đội Enactus NEU.
Tìm hiểu thêm
SỰ KIỆN
Những sự kiện kết nối thế hệ nhà lãnh đạo mang tinh thần doanh nhân xuyên suốt Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
Những hoạt động gắn kết, đào tạo thành viên và sự kiện ý nghĩa thường kỳ của đội Enactus NEU.
Tìm hiểu thêm