Thông Tin Dự Án G.I.F.T
Thông Tin Dự Án G.I.F.T
20/6/2017
Dự án đã thực hiện

1. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ 01/2017 đến nay.

2. Mô tả về dự án:

GIFT là một dự án phi lợi nhuận, ra đời với mong muốn tạo nguồn thu nhập ổn định cho các bệnh nhân Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hoạt động tư vấn và đồng hành, dựa vào nhu cầu và khả năng của mỗi cá nhân, chúng tôi kết nối họ với các doanh nghiệp xã hội, các đơn vị dạy nghề và hỗ trợ việc làm mà GIFT là đối tác. Ngoài ra, dự án triển khai lớp học đào tạo nghề để trang bị kỹ năng kiến thức chuyên môn cho bệnh nhân. Dự án hỗ trợ phân phối và truyền thông các sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, trung tâm đối tác nhằm giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và sâu xa hơn bệnh nhân tham gia làm việc sẽ có được công việc đảm bảo và thu nhập ổn định.

3. Vấn đề cần giải quyết:

Đa số các bệnh nhân Thalassemia tại Viện đều không có việc làm.

4. Giải pháp thực hiện:

- Kết nối việc làm cho bệnh nhân với các trung tâm học nghề, các doanh nghiệp xã hội, các đơn vị hỗ trợ việc làm.

- Tổ chức lớp học nghề cho bệnh nhân.

- Hỗ trợ phân phối sản phẩm lưu niệm thủ công từ các đối tác

5. Những kết quả đạt được:

- Giải khuyến khích cuộc thi ảnh "Chuyện đi Viện"

- Hợp tác với nhóm LoT (CLB Kết Nối Đỏ - Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội)

- Triển khai hoạt động kinh doanh ốp điện thoại thêu do bệnh nhân sản xuất. Tổng số tiền đã trả công cho bệnh nhân (2 bệnh nhân) là 500k.

- Hợp tác với Công ty Thương Thương Handmade và Công ty cổ phần Daisy Vietnam

6. Thông tin liên lạc

Số điện thoại: 0968 436 173 (Bạn Phương)

Email: phuongtt.enactusneu@gmail.com / giftprojectvn@gmail.com

Fanpage: GIFT Project _ Give Income For Thalassemia-ers