Thông Tin Dự Án LEN+
Thông Tin Dự Án LEN+
15/5/2017
Dự án đã thực hiện

I. Giới thiệu dự án:

Dự án LEN+ hoạt động nhằm giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho những người khuyết tật thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm ngành may mặc trong lĩnh vực phụ kiện nhà bếp.

Ngoài ra, dự án cũng tổ chức lớp học giáo dục kiến thức về kinh doanh – kinh tế cho đối tượng giúp đỡ của dự án nhằm tăng cường khả năng tự lập trong việc sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng giúp đỡ của dự án là anh chị người khuyết tật trực thuộc trung tâm người khuyết tật Vì Ngày Mai.

Dự án triển khai nghiên cứu từ tháng 01 năm 2017, và đã trải qua đợt 1 sản xuất và kinh doanh thử nghiệm sản phẩm tạp dề và đợt 2 sản xuất đợt sản phẩm tạp dề mới, kèm theo lót nồi và găng tay nhà bếp, bên cạnh việc truyền thông kinh doanh qua fanpage.

II. Thông tin dự án:

1. Sản phẩm:

Dự án LEN+ sản xuất các sản phẩm nhà bếp, như tạp dề, găng bắc bếp, lót nồi,… nhằm phục vụ nhu cầu, sở thích của nhóm khách hàng là những phụ nữ có thu nhập trung bình. Sản phẩm kinh doanh của dự án hiện được truyền thông kinh doanh trên fanpage của dự án.

2. Hoạt động xã hội:

Dự án có những hoạt động chính bao gồm:

- Giáo dục kiến thức kinh doanh – kinh tế cho người khuyết tật.

- Cải thiện điều kiện sống của người khuyết tật tại Trung tâm Vì Ngày mai. Cụ thể dự án mang lại thu nhập 800.000 VNĐ cho nhóm người khuyết tật tại trung tâm.

- Đẩy mạnh việc kinh doanh của Trung tâm Vì Ngày Mai, qua đó thay đổi điều kiện sống của người

khuyết tật tại đây.

Sau khi dừng hợp tác với trung tâm Vì Ngày Mai cuối năm 2016 và do không tìm được trung tâm người khuyết tật khác để tiếp tục triển khai dự án nên dự án đã dừng hoạt động vào đầu năm 2017.

3. Thông tin liên lạc:

Email: lenplus.enactusneu@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/lenplus.phukiennhabep/