Thông Tin Dự Án SECO
Thông Tin Dự Án SECO
27/12/2016
Dự án đã thực hiện

1. Tổng quan dự án

Doanh nghiệp xã hội SECO là doanh nghiệp chuyên cung cấp các thực phẩm sạch có xuất xứ từ các tỉnh vùng cao phía Bắc. Đây hầu hết là những sản phẩm từ quá trình chăn nuôi, canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số. Một phần lợi nhuận của SECO được sử dụng đê quay trở lại giúp đỡ các gia đình dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Nhóm dự án SECO thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNXH SECO chủ yếu trên hai mảng Marketing và Sales, sau đó chuyển hẳn sang hỗ trợ lĩnh vực Marketing.

2. Giai đoạn thực hiện

  • Giai đoạn 1 : Tiếp cận và nghiên cứu về doanh nghiệp SECO
  • Giai đoạn 2 : Hỗ trợ về mảng Sale ( tập trung vào bán buôn ) – xây dựng và quản lý trang website và fanpage của SECO
  • Giai đoạn 3 : Hỗ trợ về mảng Sale ( tập trung vào bán lẻ ) – quản lý fanpage của SECO
  • Giai đoạn 4 : Phát triển thương hiệu SECO. Tìm hiểu và tiếp cận hơn 30 khách hàng bán buôn, trong đó có hơn 3 khách hàng đặt hàng thường xuyên với doanh nghiệp.

3. Các thành tựu đạt được

  • Trang facebook có hơn 1200 lượt like, số lượng người tiếp cận mỗi bài viết khoảng 200 người.
  • Các bài viết trên forum Lamchame, Webtretho được nhiều người quan tâm.
  • Thiết kế giúp doanh nghiệp nhiều ấn phẩm truyền thông: standee, poster, tờ rơi…
  • Dự án đã kết thúc và hoàn thành mục tiêu giúp đỡ doanh nghiệp SECO trong việc kinh doanh của chính họ, gián tiếp đem lại giá trị xã hội cho người nông dân, tuyên truyền và cổ động ý thức sử dụng sản phẩm sạch cho cộng đồng.

4. Ý nghĩa dự án đối với cộng đồng

Dự án SECO thông qua các hoạt động của mình, đóng góp vào hoạt động chung của DNXH SECO, từ đó giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường. Khi đó, những người nông dân được hưởng trách nhiệm xã hội lớn hơn từ phía doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động truyền thông, dự án giúp những người nội trợ, người tiêu dùng ý thức rõ ràng hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng biết đến và tin dùng những sản phẩm sạch, hoàn toàn đảm bảo.