Thông Tin Dự Án SESTU
Thông Tin Dự Án SESTU
14/9/2016
Dự án đã thực hiện

1. Mô tả dự án:

Dự án SESTU là cầu nối cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đào tạo năng lực cho các bạn sinh viên nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân sự của doanh nghiệp xã hội và đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân của sinh viên, ngoài ra dự án cũng tổ chức buổi hội thảo và ngày hội định hướng cho các bạn sinh viên về nhằm nâng cao hiểu biết và thúc đẩy tinh thần doanh nhân xã hội.

2. Thời gian hoạt động: 11/2015 – 4/2016

3. Kết quả:

Dự án đã triển khai khảo sát nhu cầu sinh viên và doanh nghiệp xã hội, kết nối hợp tác với doanh nghiệp xã hội, triển khai hoạt động chính thức trên mạng xã hội, hỗ trợ truyền thông và chạy tuyển dụng cho doanh nghiệp xã hội như doanh nghiệp Khác, Quỹ Khát vọng sống, Imagtor, trung tâm Sao Mai.

Do các đợt triển khai tuyển dụng và truyền thông không hiệu quả về số lượng sinh viên tham gia và định hướng sản phẩm cuối của dự án chưa xác định được nên dự án đã dừng hoạt động.

4. Thông tin liên lạc

Email: sestu.enactusneu@gmail.com

Fanpage: SESTU - Cầu nối giữa sinh viên và Doanh nghiệp xã hội