Thông Tin Về Dự Án Phát Triển Mô Hình Trồng Luân Canh Lạc – Dưa Hấu – Đậu Tương ISAW
Thông Tin Về Dự Án Phát Triển Mô Hình Trồng Luân Canh Lạc – Dưa Hấu – Đậu Tương ISAW
25/8/2016
Dự án đã thực hiện

I. Tổng quan dự án

Dự án được ra đời với mục đích giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp tại xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa cải tạo đất, vừa nâng cao thu nhập. Do sử dụng đất đai không hợp lí nên đã dẫn đến đất đai ở đây trở nên khô cằn, làm giảm thu nhập của người nông dân. Dự án sử dụng phương án luân canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và các loại cây trồng giúp bổ sung dinh dưỡng cho đất.

II. Các giai đoạn thực hiện dự án

Kế hoạch triển khai mô hình trồng xen canh lạc – dưa hấu – đậu tương cho nông dân thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình gồm có 3 giai đoạn chính:

  1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị (Tháng 1/2012)
  • Tìm hiểu về kỹ thuật
  • Tìm và thuyết phục người dân tham gia
  • Tìm nguồn đầu vào ổn định
  • Khảo sát đầu ra

2. Giai đoạn 2: Thực hiện ( Tháng 2/2012-Tháng 11/2013)

  • Năm đầu thực hiện trên 3 hộ với 3 vụ: lạc, dưa hấu, đậu tương
  • Sang năm thứ 2 mở rộng lên 13 hộ với 3 vụ: dưa hấu, dưa hấu, đậu tương

3. Giai đoạn 3: Chuyển giao dự án (Tháng 12/2013)

  • Giúp đỡ người dân giải quyết 1 số khó khăn trong quá trình họ thực hiện
  • Trao cho họ những contact cần thiết về đầu vào, đầu ra

III. Kết quả dự án

Dự án giúp nâng cao nhận thức cải tạo đất và bảo vệ đất cho người dân. Từ đó cải thiện chất lượng đất, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu, sử dụng triệt để các vùng đất trống bị bỏ hoang lãng phí. Ngoài ra, việc tận dụng thân và lá cây lạc làm phân bón cho dưa hấu còn góp phần hạn chế việc sử dụng phân hóa học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Về mặt kinh tế, dự án mang lại lợi ích kinh tế cao cho các hộ nông dân tham gia bằng việc tận dụng đất bị bỏ phí do xói mòn nhờ thực hiện mô hình trồng luân canh. Bên cạnh đó, dự án giúp cho những người nông dân khi tham gia vào dự án được bổ trợ những kĩ năng kinh doanh, marketing, kế toán,… cần thiết; thức cho về năng lực của bản thân: họ có thể làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương từ chính đôi tay của mình.