Thông Tin Dự Án BEST
Thông Tin Dự Án BEST
8/8/2016
Dự án đã thực hiện

BEST (Bloom Microventures Entrepreneur Suporting Team) là một dự án của đội tuyển Enactus NEU, ra đời với mục đích: hỗ trợ DNXH Bloom Microventures giải quyết vấn đề hoàn vốn chậm của người dân tham gia mô hình tín dụng vi mô thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn.

 

Theo đó, Bloom Microventrures Vietnam là một chi nhánh tổ chức phi chính phủBloom Microcentureshoạt động tại Việt Nam dưới hình thức công ty TNHH trên 3 mảng : du lịch – tín dụng vi mô; đào tạo và kinh doanh sản phẩm giỏ rau củ. Công ty tổ chức các tour đưa khách nước ngoài về du lịch tại Kỳ Sơn – Hòa Bình trong một ngày, để họ tham gia trải nghiệm đời sống văn hóa, sinh hoạt và lao động sản xuất thường nhật của người dân. Sử dụng lợi nhuận từ mảng du lịch, Bloom cấp cho những hộ dân tham gia tour một khoản vay nhỏ từ 1 - 2 triệu đồng dưới hình thức các khoản tín dụng vi mô. Tuy nhiên, những người phụ nữ được vay gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn, mà nguyên nhân chính là phương thức canh tác của họ chưa thực sự phù hợp.

 

Hoạt động trong gần 2 năm với 11 thành viên, dự án được thực hiện tại thôn Mom và Đàm Bài, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, chia ra làm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (12/2012-05/2013): nhóm tiến hành nghiên cứu các khó khăn mà công ty BLOOM, cùng với đó là đánh giá tính khả thi của việc xây dựng mô hình rau an toàn.
  • Giai đoạn 2 (06/2013-02/2014): Bước sang giai đoạn gây quỹ và tổ chức khóa họa sản xuất rau an toàn, cũng như khóa học quản lý gói vay tài chính vi mô cho những người phụ nữ tại Kỳ Sơn (PIN gián tiếp của dự án)
  • Giai đoạn 3 (02/014-08/2014): Tìm kiếm đầu ra để kết nối với bên sản xuất.

 

Trong suốt thời gian hoạt động, dự án đã đạt được những kết quả đáng chú ý, góp phần hỗ trợ PIN trực tiếp là doanh nghiệp Bloom Microventures và PIN gián tiếp là những người phụ nữ tại Kỳ Sơn. Cụ thể:

  • Dự án đã tổ chức thành công khóa học 16 buổi về rau an toàn, do giảng viên trường Cao đẳng nông nghiệp Bắc Bộ trực tiếp giảng dạy. 30 phụ nữ tại xã Phú Mình đã được cấp chứng chỉ của khóa học.
  • Kết nối 1 hộ sản xuất là gia đình chị Thu, xóm Đầm Bài với đầu ra tại Hà Nội, đạt mức lợi nhuận 2.500.000 VNĐ/tháng/hộ.
  • Qua quá trình nhận được hoạt động hỗ trợ của nhóm dự án, doanh nghiệp Bloom Microventure đã có được kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh kế vế nông nghiệp và xây dựng được quan hệ với các đối tác thu mua trong mảng nông nghiệp.
  • Ngoài ra, nhóm dự án cũng đưa về số tiền đóng góp cho đội tuyển là 8.000.000 VNĐ

Sau gần 2 năm thực hiện dự án tại Thôn Mom và Đầm Bài, xã Phú Minh, huyện Kì Sơn, tính Hòa Bình, nhóm dự án BEST đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm, có cái nhìn sâu sắc hơn nhu cầu của PIN cũng như hoạt động của các DNXH, từ đó làm tiền đề phát triển những dự án sau này của đội tuyển Enactus NEU.