[Coffee Talk] Doanh Nghiệp Xã Hội: Lý Tưởng Và Thực Tế 2015
[Coffee Talk] Doanh Nghiệp Xã Hội: Lý Tưởng Và Thực Tế 2015
12/8/2015
Sự kiện

Tiếp nối sự thành công của chương trình “Quyết định khởi nghiệp: Đâu là thời điểm đúng?”, Enactus NEU tiếp tục mang đến buổi coffee talk với chủ đề “Doanh Nhân Xã Hội: Lí tưởng và Thực tế” nhằm thổi bùng trách nhiệm xã hội gắn với mọi lĩnh vực kinh doanh của thanh niên và mang đến cái nhìn chân thực, đúng đắn về tinh thần của những Doanh Nhân Xã Hội hiện nay thông qua câu chuyện của 3 diễn giả từ nhiều lĩnh vực như:

1.Lĩnh vực Sức khỏe/Thực phẩm: ThS. Trần Mạnh Chiến – Sáng lập/Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng thực phẩm Bác Tôm.

2. Lĩnh vực Văn hóa/Sáng tạo: Chị Trần Hồng Nhung – Sáng lập dự án Zó Project.

3. Lĩnh vực Giáo dục: Chị Trần Thị Thùy Trang – Giám đốc Trường Anh ngữ Domino.