Thông báo về việc đổi tên tổ chức SIFE NEU thành Enactus NEU
11/11/2014
Giá trị cốt lõi

Vào ngày 1/10/2012, tổ chức SIFE Thế Giới đã chính thức đổi tên thành Enactus. Đây là một bước ngoặt lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tổ chức SIFE thế giới cũng như SIFE các nước, các trường Đại học. Hòa trong không khí đó, đội tuyển SIFE trường ĐH Kinh tế Quốc Dân xin thông báo chính thức đổi tên đội tuyển thành Enactus NEU để sớm bắt nhịp với xu thế mới trên thế giới.

Từ khi thành lập đến nay, đội tuyển SIFE NEU (viết tắt của cụm từ “Students In Free Enterprise” – tạm dịch là “Sinh viên trong môi trường kinh doanh tự do”) đã gặp hái được nhiều thành tích, cũng như đóng góp nhiều dự án kinh doanh vì lợi ích của cộng đồng, giúp đỡ nhiều bà con nông dân cải thiện được chất lượng cuộc sống.

Tham gia vào SIFE, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm và thử thách chính mình thông qua các dự án thực tế, đóng góp những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đồng thời, sinh viên sẽ học hỏi và rèn luyện cho mình các kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai.

Thông qua việc đổi tên thành Enactus, tổ chức Enactus Thế Giới nói chung và đội tuyển Enactus NEU chính thức sát nhập thêm các cố vấn kinh tế và các doanh nhân, doanh nghiệp vào làm thành viên của tổ chức, không bó hẹp chỉ là sinh viên như trước. Đây cũng là một bước phát triển mới của tổ chức, tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp và sinh viên nhằm thực hiện được những dự án vì cộng đồng ở quy mô lớn hơn và chất lượng cao hơn như đúng tên gọi của tổ chức: ENtrepreneurial ACTion US (có thể hiểu là We are a community of entrepreneurs taking action for a greater world, nghĩa là Chúng ta là một cộng đồng những doanh nhân đang hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn)

Hy vọng rằng, với việc đổi tên lần này, đội tuyển Enactus NEU sẽ có cuộc lột xác mới, tiếp tục phát huy tinh thần giúp đỡ vì cộng đồng vốn có của đội tuyển. Đồng thời, toàn đội tuyển xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để thực hiện được những dự án mới, chất lượng trong tương lai.

Entrepreneurial Action Us – Entrepreneurship in action

Enactus NEU – Pay it forward and Never Give Up.