Lễ Kí Kết Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Đội Tuyển Enactus Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lực Tổ Chức (OCD)
Lễ Kí Kết Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Đội Tuyển Enactus Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lực Tổ Chức (OCD)
30/5/2013
Sự kiện

Chiều nay (thứ sáu ngày 02/01/2013) tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức OCD đã diễn ra lễ kí kết thỏa thuận Hợp tác giữa đội tuyển Enactus NEU và Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD).

Tại buổi kí kết có sự tham gia của anh Nguyễn Anh Tuấn – chủ tịch đội tuyển ENACTUS Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Tăng Văn Khánh – Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức và các thành viên của đội tuyển cũng như nhân viên của công ty.

Căn cứ vào “Nội quy đội tuyển Enactus trường ĐH Kinh tế Quốc dân”, “Bản kế hoạch hoạch động cố vấn”của Đội tuyển Enactus NEU và nhu cầu cũng như khả năng mỗi bên, hai bên nhất trí thỏa thuận hợp tác với mục tiêu: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực tổ chức sẽ hỗ trợ Đội tuyển Enactus NEU thông qua việc tham gia vào Ban Cố vấn của Đội tuyển Enactus trường Đại học Kinh tế Quốc dân với trách nhiệm là cố vấn chuyên môn.

Hai bên cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng các điều kiện và điều khoản đã thỏa thuận. Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng một năm, tính từ ngày 30/05/2013.

Đây là một trong những thành công lớn của đội tuyển ENACTUS NEU, hứa hẹn những hoạt động hiệu quả và nhiều thành công trong tương lai.

Ảnh: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD)

Người viết: PB.