Thông tin dự án Green Rotation
Thông tin dự án Green Rotation
27/2/2013
Dự án đã thực hiện

Xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là nơi có nghề trồng ngô truyền thống. Nhưng thực trạng sử dụng đất đai không hợp lý dẫn đến đất đai bị thoái hóa và bạc màu một cách nghiêm trọng kết hợp với thu nhập của hộ nông dân ở đây thấp và không ổn định. Dự án Green Rotation được hình thành với mục đích giúp các hộ nông dân cải tạo đất và nâng cao thu nhập. Thông qua bước đầu khảo sát đã chứng minh dự án Green Rotation là một dự án tiềm năng và hiện nay dự án Green Rotation đang trong quá trình tìm hiểu kỹ thuật và trồng vụ lạc đầu tiên.[/tab] [tab] Đạt Giải nhì trong cuộc thi “Khởi động Dynamic – Sinh viên vì Cộng đồng” do Công ty PepsiCo Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi “Dynamic – Sinh viên Nhà Doanh nghiệp tương lai” thực hiện.