Thông Tin Dự Án Rebook
Thông Tin Dự Án Rebook
11/1/2020
Dự án đã thực hiện

1. Thời gian thực hiện

 • Bắt đầu từ tháng 11/2019 đến Nay

2. Mô tả về dự án

 • Mục tiêu: ReBook-RecycleBook được xây dựng nhằm mục đích giảm thiểu sự lãng phí sách giáo khoa - học liệu có giá trị trong thời gian ngắn với một người nhưng có thể tái sử dụng nhiều lần khi được trao cho các bạn học sinh khoá tiếp theo. Chúng tôi hi vọng, dự án sẽ tuyên truyền giúp mọi người hiểu ý nghĩa của viêc sử dụng tiết kiệm sách, tái sử dụng sách, đồng thời giúp đỡ được thật nhiều học sinh nghèo tiếp cận được nguồn tri thức.
 • Đối tượng:
 • Người quyên góp:

+ Các học sinh tại các trường học, trung tâm giáo dục

+ Các cửa hàng, thư viện sách

 • Người nhận sách:

+ Trẻ em có điều kiện học tập khó khăn và có nhu cầu sử dụng sách

+ Các điểm trường vùng cao

3. Vấn đề cần giải quyết

Sau mỗi năm học, lượng lớn sách giáo khoa bị bỏ đi do hết giá trị sử dụng và không có hướng xử lý tiếp theo, gây lãng phí lớn nguồn học liệu chính thống và có giá trị sử dụng rộng rãi này. Trong khi đó lại có những khu vực trẻ em gặp nhiều khó khăn trong việc sắm những cuốn sách giáo khoa cho năm học mới của mình do điều kiện khó khăn và các điểm trường cũng không có đủ lườn sách để cho học sinh mượn dùng.

4. Giải pháp thực hiện

Tổ chức các chương trình thu thập sách giáo khoa cũ như: các trạm trao đổi, chương trình quyên góp sách. Lượng sách thu thập được tổng hợp, phân loại và trao tặng đến những trẻ em có điều kiện khó khăn nhằm giúp đỡ các em có cơ hội tiếp cận với học tập dễ dàng hơn. Ngoài ra, Rebook thực hiện tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa đến trẻ em để cải thiện sự lãng phí khi sử dụng sách giáo khoa.

5. Những hoạt động trong giai đoạn 2019-2021

a. Năm 2019:

 • Tháng 11/2019: Chính thức đi vào hoạt động

b. Năm 2020:

 • Tháng 11-12/2020: Chuẩn bị hồ sơ dự án. Lên kế hoạch, chuẩn bị chạy thử chương trình thu gom sách tại các trung tâm.
 • Tháng 3/2020:

+ Tìm hiểu đối tượng, tập trung hoạt động fanpage 

+ Mở rộng hoạt động của dự án, thay đổi từ tái sử dụng sách giáo khoa cũ thành tái sử dụng, tái chế các loại sách và giấy vụn nói chung.

 • Tháng 11/2020: Hỗ trợ nguồn sách và tư liệu học tập cho Chuyến trao tặng: Lan Tỏa Tri Thức - Tà Xùa 2020 tại TH&THCS Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La của The Schoolbag 

c. Năm 2021:

 • Tháng 1: Tổ chức thành công Triển lãm Tái Sinh - Sự kiện kết hợp cùng Irecycle và NGC
 • Tháng 4: Đồng tổ chức Buổi trao tặng Sách trao nụ cười cho Trường dân lập dạy trẻ Điếc bằng Ngôn ngữ ký hiệu C5 cùng dự án ED.
 • Tháng 5: Tổ chức cuộc thi ảnh online Recapture: Your Story

6. Thông tin liên lạc

Fanpage: fb.com/rebookproject.enactusneu/

Email: rebookproject.enactusneu@gmail.com

Hotline: 0943 234 675 (Ms. Phuong)