Liên Hệ Với Chúng Tôi

Về Đội Enactus NEU

Enactus NEU là tổ chức sinh viên thực hiện dự án xã hội với mong muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam.

Thông tin liên hệ:
Nguyễn Thị Vy Quỳnh - Chủ tịch
0945 455 737 - hoatdd.enactusneu@gmail.com

Website: enactus-neu.org
Fanpage: Enactus NEU