Enactus NEU rèn luyện những thế hệ nhà lãnh đạo mang trong mình tinh thần doanh nhân với khát vọng nâng cao đẩy mạnh nền kinh tế, xã hội và môi trường đất nước Việt Nam.

---

Chúng tôi dùng đam mê, tài năng và ý tưởng để tạo sự thay đổi cho cuộc sống của các cá nhân. Chúng tôi đồng hành tạo cơ hội cho mọi người thông qua những dự án cộng động và những sinh viên mang tinh thần doanh nhân, mỗi cá nhân và cộng đồng chúng tôi hướng tới sẽ được trao quyền để họ có thể sống với tối đa tiềm năng của họ.

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

Những dự án cộng đồng là trái tim của đội Enactus NEU

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Thông tin những dự án đã từng được thực hiện bởi thành viên đội Enactus NEU

SỰ KIỆN

Những sự kiện kết nối các thế hệ nhà lãnh đạo mang tinh thần doanh nhân xuyên suốt Việt Nam

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

Những hoạt động gắn kết, đào tạo thành viên và sự kiện ý nghĩa thường kỳ của đội Enactus NEU