Ảnh-web

Enactus NEU hình thành thế hệ những nhà lãnh đạo kinh doanh, những người đam mê việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và sức khỏe môi trường Việt Nam. Chúng tôi tập hợp năng lượng, ý tưởng và niềm đam mê của các sinh viên ưu tú nhất tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân, những người cho rằng kinh doanh như một cách để giải quyết các vấn đề xã hội. Được hướng dẫn bởi cố vấn học tập và các chuyên gia kinh doanh; các nhà lãnh đạo sinh viên của Enactus NEU tạo ra và thực hiện các dự án trao quyền cho cộng đồng và dự án kinh doanh trong các cộng đồng.

---

Enactus NEU, một nền tảng học tập kinh nghiệm, giúp học sinh phát huy tinh thần kinh doanh, phát triển tài năng và quan điểm cần thiết để lãnh đạo trong thế giới không ngừng thay đổi của chúng ta.

TẦM NHÌN

MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN. MỘT THẾ GIỚI ỔN ĐỊNH HƠN

SỨ MỆNH

Giải quyết vấn đề xã hội , thúc đẩy phát triển bền vững bằng cách thực hiện các dự án kinh doanh.Tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai, những người có trách nhiệm xã hội và trái tim vì cộng đồng

BAN CỐ VẤN

ban cố vấn (2)

GS - TS. TRƯƠNG THỊ NAM THẮNG

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh Doanh - Thành viên CFVG

ThS. TRẦN THỊ THU GIANG

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

CÔ ĐẬU THÚY HÀ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD

TS. TĂNG VĂN KHÁNH

Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD

BAN ĐIỀU HÀNH

chị mai

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

ĐỖ TRẦN NGỌC MAI

Nguyễn-Thị-Vy-Quỳnh

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ VY QUỲNH

HoangDucMinh

TRƯỞNG BAN DỰ ÁN

HOÀNG ĐỨC MINH

HANDBOOK CỦA ĐỘI TUYỂN ENACTUS

Enactus Handbook
Enactus Handbook
handbook_cover