Category: Hợp Tác

Tháng Một 3, 2019 Enactus NEU No comments exist

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ Nếu làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm khó khăn 1 thì khó khăn trong triển khai lớn gấp 3-4 lần.  Triển khai cuốn chiếu các cấu phần Hệ thống phần mềm gồm nhiều cấu phần và không thể đợi triển khai đồng bộ…

Tháng Mười Hai 28, 2018 Enactus NEU No comments exist

Bài viết này tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp một người điều hành, cũng là người đã tự tay thiết lập những hệ thống quản lý sơ khai đầu tiên cho doanh nghiệp sau khi tái cơ cấu, cho đến lúc…

Tháng Bảy 15, 2013 Anh Phan No comments exist

Hôm nay, sáng ngày 14/7/2013, tại phòng 202 Viện Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra buổi gặp mặt trao đổi kiến thức với khẩu hiệu: “Together we change the world” giữa đội tuyển Enactus trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Enactus NEU) và đội tuyển Enactus…

Tháng Bảy 10, 2013 Enactus NEU No comments exist

Với khẩu hiệu: Together we change the world, chủ nhật ngày 14/7/2013, tại  trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ diễn ra buổi gặp gỡ và trao đổi giữa đội tuyển Enactus trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Enactus NEU) và đội tuyển Enactus trường Đại học Griffith, Úc (Enactus GU) trong chuyến…