Author: Anh Nhữ

Tháng Chín 17, 2014 Anh Nhữ No comments exist

  ❶ “THE CHOSEN ONE” – ENACTUS NEU FALL RECRUITMENT 2014” ❷ Thời gian nộp hồ sơ: 17/09/2014 – 02/10/2014 ❸ Tải hồ sơ tại:  http://bit.ly/EnactusNeuCV ❹ Link event Facebook: http://bit.ly/EnactusNeu2014 ——————————————————————— ▼ Bạn có tin mình là NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN? Và bản thân có một SỨ MỆNH đặc biệt nào đó? Như siêu anh…