Thông Tin Dự Án Equally Different Vietnam

Tháng Chín 13, 2017 Enactus NEU No comments exist

1. Tổng quan dự án

Nhận thấy những tồn tại sai lệch trong nhận thức, dẫn đến những đối xử phân biệt của xã hội dành cho cộng đồng người khuyết tật, dự án Equally Different ra đời với mong muốn có thể xoá bỏ những phân cách trong xã hội thông qua việc cung cấp mô hình giáo dục trải nghiệm cùng với người khuyết tật dành cho đối tượng học sinh tiểu học. Equally Different (ED) – Mô hình lớp học trải nghiệm cùng với người khuyết tật là dự án xã hội nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng đối với nhóm người khuyết tật thông qua mô hình lớp học trải nghiệm cùng với người khuyết tật, từ đó tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng về một xã hội không tồn tại bất kì sự phân biệt nào, dù ở bất cứ hình thức nào. Thông điệp mà dự án muốn gửi đến, đó là “We are all different in our own ways” – “Chúng ta đều khác biệt theo cách của riêng mình”

2. Lộ trình hoạt động của dự án:

  • Đi từ nhận thức, đưa khái niệm “sự bình đẳng trong sự khác biệt” đến với những người tham gia dự án, lan truyền đến xã hội.
  • Cung cấp, tạo ra môi trường giáo dục trải nghiệm cho người tham gia dự án, cùng tạo nên những trải nghiệm thực tế với cộng đồng người khuyết tật thông qua mô hình lớp học.
  • Sau những trải nghiệm được đặt mình vào vị trí là một phần của cộng đồng người khuyết tật, từ đó thấu hiểu và mong muốn sẻ chia, lan truyền thông điệp dự án đến với nhiều người hơn trong xã hội.
  • Khi thông điệp dự án được lan toả đến cộng đồng, dự án hướng đến việc hoàn thành sứ mệnh, xây dựng một xã hội không tồn tại sự phân biệt.

3. Mục tiêu trong năm 2017

Dự án ED đặt mục tiêu tổ chức 2 chuỗi lớp học trải nghiệm cùng với người khuyết tật trong năm 2017, cụ thể chuỗi lớp học thứ nhất tổ chức vào giữa tháng 09/2017 và chuỗi lớp học thứ hai tổ chức vào giữa tháng 11/2017. Mỗi chuỗi lớp học có sự tham gia của 15-20 em học sinh thuộc 1 lớp học, 1 đơn vị doanh nghiệp xã hội/trung tâm người khuyết tật và anh chị người khuyết tật.

Dự án triển khai thực hiện từ tháng 8/2017, đang trong giai đoạn liên hệ làm việc các đối tác của dự án để chuẩn bị tổ chức chuỗi lớp học đợt 1.

4. Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.