Chuyên mục: Uncategorized

Tháng Chín 13, 2017 Enactus NEU No comments exist

1. Tổng quan dự án Nhận thấy những tồn tại sai lệch trong nhận thức, dẫn đến những đối xử phân biệt của xã hội dành cho cộng đồng người khuyết tật, dự án Equally Different ra đời với mong muốn có thể xoá bỏ những phân cách trong xã hội thông qua việc cung…