Liên Hệ Với Chúng Tôi

Về Đội Enactus NEU

Enactus NEU là tổ chức sinh viên thực hiện dự án xã hội với mong muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam.

Địa chỉ: Phòng 6, Nhà 9, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:
Nguyễn Thị Ngọc Hoài - Chủ tịch
094.447.1197 - hoaintn.enactusneu@gmail.com

Website: enactus-neu.org
Fanpage:https://www.facebook.com/sifeneu/