Enactus NEU hình thành thế hệ những nhà lãnh đạo kinh doanh, những người đam mê việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và sức khỏe môi trường Việt Nam. Chúng tôi tập hợp năng lượng, ý tưởng và niềm đam mê của các sinh viên ưu tú nhất tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân, những người cho rằng kinh doanh như một cách để giải quyết các vấn đề xã hội. Được hướng dẫn bởi cố vấn học tập và các chuyên gia kinh doanh; các nhà lãnh đạo sinh viên của Enactus NEU tạo ra và thực hiện các dự án trao quyền cho cộng đồng và dự án kinh doanh trong các cộng đồng.

---

Enactus NEU, một nền tảng học tập kinh nghiệm, giúp học sinh phát huy tinh thần kinh doanh, phát triển tài năng và quan điểm cần thiết để lãnh đạo trong thế giới không ngừng thay đổi của chúng ta.

HANDBOOK CỦA ĐỘI TUYỂN ENACTUS

Enactus Handbook
Enactus Handbook
Enactus NEU Handbook
Enactus NEU Handbook

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Giá trị cốt lõi của đội Enactus NEU

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Ban Điều Hành Và Ban Cố Vấn

ALUMNI

Các Thế Hệ Thành Viên