Thông tin dự án Rebook

Tháng Một 11, 2020 Enactus NEU No comments exist

1. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ tháng 11/2019 đến nay

2. Mô tả về dự án:

 • Mục tiêu: ReBook-RecycleBook được xây dựng nhằm mục đích giảm thiểu sự lãng phí sách giáo khoa- học liệu có giá trị trong thời gian ngắn với một người nhưng có thể tái sử dụng nhiều lần khi được trao cho các bạn học sinh khoá tiếp theo. Chúng tôi hi vọng, dự án sẽ tuyên truyền giúp mọi người hiểu ý nghĩa của viêc sử dụng tiết kiệm sách, tái sử dụng sách, đồng thời giúp đỡ được thật nhiều học sinh nghèo tiếp cận được nguồn tri thức.
 • Đối tượng:
  • Người quyên góp:
   • Các học sinh tại các trường học, trung tâm giáo dục
   • Các cửa hàng, thư viện sách
  • Người nhận sách:
   • Trẻ em có điều kiện học tập khó khăn và có nhu cầu sử dụng sách
   • Các điểm trường vùng cao

3. Vấn đề cần giải quyết:

Sau mỗi năm học, lượng lớn sách giáo khoa bị bỏ đi do hết giá trị sử dụng và không có hướng xử lý tiếp theo, gây lãng phí lớn nguồn học liệu chính thống và có giá trị sử dụng rộng rãi này. Trong khi đó lại có nhữngkhu vực trẻ em gặp nhiều khó khăn trong việc sắm những cuốn sách giáo khoa cho năm học mới của mình do điều kiện khó khăn và các điểm trường cũng không có đủ lườn sách để cho học sinh mượn dùng.

4. Giải pháp thực hiện:

Tổ chức các chương trình thu thập sách giáo khoa cũ như: các trạm trao đổi, chương trình quyên góp sách. Lượng sách thu thập được tổng hợp, phân loại và trao tặng đến những trẻ em có điều kiện khó khăn nhằm giúp đỡ các em có cơ hội tiếp cận với học tập dễ dàng hơn. Ngoài ra, Rebook thực hiện tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa đến trẻ em để cải thiện sự lãng phí khi sửu dụng sách giáo khoa.

5. Những hoạt động trong giai đoạn 2019-2020:

– Tháng 11/2019: Chính thức đi vào hoạt động

– Tháng 11-12/2020: Chuẩn bị hồ sơ dự án. Lên kế hoạch, chuẩn bị chạy thử chương trình thu gom sách tại các trung tâm.

– Tháng 3/2020:

           + Tìm hiểu đối tượng, tập trung hoạt động fanpage  

           + Mở rộng hoạt động của dự án, thay đổi từ tái sử dụng sách giáo khoa cũ thành tái sử dụng, tái chế các loại sách và giấy vụn nói chung.

6. Thông tin liên lạc:

Fanpage: fb.com/rebookproject.enactusneu/

Số điện thoại: 0943 234 675 (Bạn Phương)

Email: rebookproject.enactusneu@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.