Chuyên mục: Sự Kiện

Tháng Tám 12, 2015 Enactus NEU No comments exist

Tiếp nối sự thành công của chương trình “Quyết định khởi nghiệp: Đâu là thời điểm đúng?”, Enactus NEU tiếp tục mang đến buổi coffee talk với chủ đề “Doanh Nhân Xã Hội: Lí tưởng và Thực tế” nhằm thổi bùng trách nhiệm xã hội gắn với mọi lĩnh vực kinh doanh của thanh niên…

Tháng Mười Một 11, 2014 Enactus NEU No comments exist

Vào ngày 1/10/2012, tổ chức SIFE Thế Giới đã chính thức đổi tên thành Enactus. Đây là một bước ngoặt lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tổ chức SIFE thế giới cũng như SIFE các nước, các trường Đại học. Hòa trong không khí đó, đội tuyển SIFE trường ĐH Kinh…